Coaching

Coaching är en stödjande verksamhet som går ut på att hjälpa en person eller en grupp personer att nå vissa mål i sitt liv. Med hjälp av coaching kan man få fram hur personen ska nå sitt mål eller komma vidare om man känner sig fast i en situation. Flera av oss är utbildade coacher och kan hjälpa dig med stöd och samtal i den situation du befinner dig i och råd hur du kan agera eller hantera din situation.

Status
Action
Action
Status
Action
Status
Action
Action
Status
Action
Status
Action
Action